Hủy đơn hàng

Khi bạn mua hàng website Sachduhoc.vn bạn có thể huỷ đơn hàng nếu đơn hàng đó chưa được xác nhận (chưa được nhân viên Chăm sóc khách hàng của Sachduhoc.vn gọi điện xác nhận hay trạng thái đơn hàng chưa chuyển sang Đang Chuẩn Bị Hàng). Từ trạng thái đơn hàng à Đang Chuẩn Bị Hàng trở đi, lựa chọn Huỷ Đơn Hàng sẽ mất tác dụng.

 

Trường hợp bạn thật sự cần Huỷ đon hàng, vui lòng gọi 0943 668 079 gặp bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

 

Loading...