Hướng dẫn thanh toán

 A. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

 1. Khu vực áp dụng: Áp dụng tại khu vực Hà Nội

 2. Cách thức thực hiện:

 Nhân viên giao nhận sẽ liên hệ với quý khách để hẹn lịch giao hàng. Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.

 B. NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN THU TIỀN KHI GIAO HÀNG

 Nhân viên bưu điện tại địa phương sẽ giao hàng đến quí khách tại địa điểm mà quí khách đã ghi ở trên. Trong trường hợp quí khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.

 Trong một số trường hợp nhân viên bưu điện đến phát mà không có người nhận, nhân viên bưu điện sẽ để lại tin nhắn mời khách hàng đến bưu điện nhận hàng.

C. THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG.

 1. Các cách thức thực hiện:

 1.1. Thanh toán qua InternetBanking: Quý khách cần đăng nhập vào tài khoản InternetBanking của Quý khách. Chi tiết vui lòng liên hệ với Ngân hàng quý khách mở tài khoản để được hướng dẫn. Phần nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng ghi theo nội dung sau: <Họ và tên người mua> - <thanh toán cho đơn hàng số .....tại Sachduhoc>. Ví dụ: “Nguyen Van A thanh toán cho đơn hàng số #678 tại Sachduhoc”.

 1.2. Thanh toán tại ATM: Quý khách mang thẻ ra cây ATM rồi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Sau khi chuyển khoàn thành công, quý khách vui lòng nhắn tin qua sms hoặc email qua địa chỉ: sale@sachduhoc.vn với nội dung sau: <Họ và tên người mua> - <thanh toán cho đơn hàng số .....tại Sachduhoc>. Ví dụ: “Nguyen Van A thanh toán cho đơn hàng số 686 tại Sachduhoc”.

 1.3. Thanh toán trực tiếp tại Quầy giao dịch của các Ngân hàng: Quý khách ra phòng giao dịch của ngân hàng rồi thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Sachduhoc.

Phần nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng ghi: <Họ và tên người mua> - <thanh toán cho đơn hàng số .....tại Sachduhoc>. Ví dụ: “Nguyen Van A thanh toán cho đơn hàng số #999 tại Sachduhoc”.

 Sau khi Quý khách chuyển tiền thành công, Sachduhoc có nghĩa vụ thực hiện giao hàng theo đơn hàng mà quý khách đã đặt và được Sachduhoc xác nhận. Trong mọi trường hợp Sachduhoc không thể hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo các điều khoản của đơn hàng, Quý khách có quyền yêu cầu Sachduhoc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán. Sachduhoc luôn đặt chữ tín lên hàng đầu và mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Sachduhoc để được phục vụ Quý khách lâu dài.

 Lưu ý: Để cho đơn hàng của Quý khách được xử lý nhanh nhất, sau khi chuyển tiền thành công, Quý khách vui lòng chủ động nhắn tin qua Yahoo Messenger hoặc reply email từ hệ thống của Sachduhoc hoặc gọi điện theo số hotline của Sachduhoc để thông báo về việc chuyển tiền thành công.

 2. Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản của Sachduhoc

 Quý khách vui lòng chuyển khoản tổng tiền cần thanh toán đến một trong các tài khoản sau. Lưu ý: Quý khách nên chọn tài khoản nhận tiền của Sachduhoc cùng chung một hệ thống ngân hàng với tài khoản chuyển đi của Quý khách để không phát sinh chi phí chuyển tiền.

TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN

Tên Ngân Hàng

Số Tài Khoản

Chi nhánh

Chủ Tài Khoản

Ngân hàng Vietcombank

030 100 287 0695

Thăng Long

Nguyễn Bá Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 n Ngân

Loading...